Veletrhy práce jsou ve zkratce akce, které mají pomoci najít zaměstnání všem, kteří ho v danou chvíli hledají. Veletrhy práce mají celkem 3 důležité prvky.

Tím prvním je podpora regionálních zaměstnavatelů, kdy každý má možnost se těchto veletrhů zůčastnit, nabízet své volné pozice a najít tak kvalifikované zaměstnance, nebo může jen více zviditelnit svoji firmu.

Druhým prvkem je podpora všech středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří si prostřednictvím těchto veletrhů mohou najít brigádu, praxi, stáž nebo zaměstnání. Díky veletrhům tak dostanou srozumitelné informace o nabízených pozicích nebo o firmě, a to přímo od kvalifikovaných zaměstnanců dané firmy.

Posledním prvkem je podpora všech ostatních obyvatel daného regionu, kteří zrovna v daném regionu hledají zaměstnání

Hlavní skupinou návštěvníků jsou tedy studenti středních a vysokých škol, kteří na tyto veletrhy chodí hromadně v rámci školní výuky. Další skupinou návštěvníků jsou obyvatelé daného regionu, kteří hledají pracovní uplatnění. Poslední skupinou návštěvníků jsou již zaměstnaní lidé, kteří hledají změnu.

V rámci veletrhů probíhají také přednášky, především na téma osobních rozvojů, prvních dojmů, pracovních pohovorů a dalších…

K veletrhům také patří široká marketingová kampaň, která má pomoci ke zviditelnění účastnícíh se firem a především daného veletrhu práce

Více zde: