Pracanti s.r.o.

Společnost Pracanti.s.r.o. je personální agentura s moderním, kreativním a inovativním pohledem na aktuální situaci trhu, jejichž potřeby umí šít na míru. Základem této společnosti, jsou dlouholeté zkušenosti získané působením na českém pracovním trhu, slovenském pracovním trhu, ale i na zahraničních pracovních trzích v rámci Evropy.

Pracanti s.r.o. znají specifika jednotlivých trhu práce a to i v regionálních oblastech, umí rychle a flexibilně reagovat na individuální potřeby zákazníků v jednotlivých sférách. Poskytují spolehlivé zaměstnance, čímž zbavují klienty od množství práce a stále složitějších administrativních úkonů. Motivovaní spokojení zaměstnanci jsou klíčem k dlouhodobé spolupráci s klienty a ke snížování fluktuace.
Pracanti s.r.o. kladou důraz na profesionální a lidský přístup, spolehlivost, rychlost a kvalitu poskytovaných služeb.

Ing. Iveta Vykopalová
zakladatel společnosti Pracanti s.r.o